+48 41 252 45 69
+48 792 700 729

+48 510 304 430 - internat


Stypendyści Prezesa Rady Ministrów

Stypendium Prezesa Rady Ministrów to nagroda przyznawana KADETOM (uczniom) szczególnie uzdolnionym.
Stypendystą Prezesa Rady Ministrów może zostać kadet/uczeń, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą średnią ocen w szkole. Kandydatów do stypendium typuje Rada Pedagogiczna. Stypendium przyznaje się uczniowi danej szkoły na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym.

 

Rok 2023/2024

Rok 2022/2023

__________________________________________________________________________________________________________________

Rok 2021/2022

Rok 2020/2021


Rok 2019/2020


Rok 2018/2019


Rok 2017/2018


 


Konkurs ,,Nakręć się na..." 

zorganizowany przez Komendę Wojewódzką Policji w Kielcach 

Nasi kadeci zajeli 3 miejsce w finałowym etapie 

 

Wielkie gratulacje należą się za zaangażowanie naszych uczniów w przystąpieniu do konkursu. Dziękujemy

 Ogólnopolski Świętokrzyski Matematyczny Maraton Maturalny

W roku 2022/2023 zmieniono formułę Świętokrzyskiego Maratonu i obecnie obejmuje on cztery kategorie w rywalizacji inwidualnej maturzystów: alfa, beta, gamma, delta oraz dodatkowo (po raz pierwszy) rywalizację szkół w kategorii omega, w której mogą uczestniczyć wszyscy uczniowie. W rywalizacji inwidualnej kategoria delta dotyczy poziom podstawowego, gamma jest na pograniczu obu poziomów: podstawowego i rozszerzonego, beta i afa dotyczy poziomu rozszerzonego, przy czym alfa ma zwiększony stopień trudności.

Rok 2022/2023

 

Wyróżnienia w kategorii alfa otrzymała:

Wyróżnienia w kategorii beta otrzymał:

II miejsce w kategorii omega otrzymało:

 

      

 

 Świętokrzyski Matematyczny Maraton Maturalny

Źródła Maratonu sięgają roku 2003, gdy w Politechnice Świętokrzyskiej rozpoczęły się spotkania nauczycieli w ramach Seminarium Jakości Kształcenia Matematycznego, zainicjowane przez Panią Danutę Pyrek oraz dr. Andrzeja Lenarcika. Działania te z dużym zaangażowaniem wspierały Władze Uczelni.  Zasięg wojewódzki Maraton uzyskał w roku 2010, wtedy też po raz pierwszy pojawiła się nazwa „Świętokrzyski Matematyczny Maraton Maturalny”. Nazwa ta odzwierciedla główny cel stawiany przez organizatorów: systematycznie i skuteczne przygotowywanie  młodzieży do matury z matematyki.
 

Rok 2021/2022

 

Laureaci (poziom rozszerzony):

Kategoria liceum:

 

              

 


Rok 2017/2018

 

Laureaci (poziom rozszerzony):

Liceum (Kategoria A):

Liceum (Kategoria B):