+48 41 252 45 69
+48 792 700 729

+48 510 304 430 - internat


Stypendyści Prezesa Rady Ministrów

Duma, satysfakcja, optymizm - te trzy słowa najlepiej oddają odczucia związane z osiągnięciami naukowymi w tym przypadku naszych uczennic, które dzięki swojej pracowitości, ambicji i sumienności uzyskały Stypendium Prezesa Rady Ministrów za wybitne wyniki w nauce 
Na szczególne gratulacje w tym wypadku zasługują: Natalia Soroka oraz Natalia Styczeń