+48 41 252 45 69
+48 792 700 729

+48 510 304 430 - internat


Stypendyści Prezesa Rady Ministrów

Stypendium Prezesa Rady Ministrów to nagroda przyznawana KADETOM (uczniom) szczególnie uzdolnionym.

Stypendystą Prezesa Rady Ministrów może zostać kadet/uczeń, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą średnią ocen w szkole. Kandydatów do stypendium typuje Rada Pedagogiczna. Stypendium przyznaje się uczniowi danej szkoły na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym.

Rok 2020/2021


Rok 2019/2020


Rok 2018/2019


Rok 2017/2018