+48 41 252 45 69
+48 792 700 729


 KADRA PEDAGOGICZNA

 

Nauczyciele Zespołu Szkół Korpusu Kadetów w roku szkolnym 2019/2020

Imię i nazwisko Stanowisko
mgr Danuta Pyrek nauczyciel matematyki
mgr Zofia Seremet nauczyciel matematyki

mgr Lidia Pikulska nauczyciel języka polskiego
mgr Elżbieta Wiatkowska nauczyciel języka polskiego
mgr Edyta Polska nauczyciel języka polskiego
dr Justyna Staszewska

nauczyciel wiedzy o społeczeństwie

mgr Agnieszka Malinowska

nauczyciel historii
nauczyciel historii i społeczeństwa

nauczyciel Wiedzy o Kulturze

mgr inż. Sławomir Florczak nauczyciel języka rosyjskiego
nauczyciel przedmiotów zawodowych
Dyrektor Szkoły
dr Monika Łodej nauczyciel języka angielskiego
mgr Jakub Piasecki nauczyciel języka angielskiego
wychowawca klasy III TG
mgr Elżbieta Pawlukiewicz

nauczyciel języka niemieckiego
wychowawca klasy II TLO
kierownik internatu

mgr Gabriela Latowska nauczyciel chemii
mgr Grażyna Pasek nauczyciel biologii
nauczyciel przedmiotów zawodowych
mgr Maryla Lasota nauczyciel geografii
mgr Lech Zachariasz

nauczyciel wf, wychowawca internatu

ks. mgr Łukasz Kutera nauczyciel religii
mgr Elżbieta Kumalska nauczyciel przedmiotów zawodowych gastronomicznych
Daniel Woś nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa
instruktor wyszkolenia wojskowego
Komendant Szkoły
mgr Tomasz Tusznio nauczyciel wychowania fizycznego
nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa
mgr Małgorzata Ziętkowska pedagog szkolny, filozofia