+48 41 252 45 69
+48 792 700 729

+48 510 304 430 - internat


 KADRA PEDAGOGICZNA

 

Nauczyciele Zespołu Szkół Korpusu Kadetów w roku szkolnym 2019/2020

Imię i nazwisko Stanowisko
   
mgr Danuta Pyrek nauczyciel matematyki, dyrektor naukowy, wychowawca IIIb LAKK
mgr Zofia Seremet nauczyciel matematyki, wychowawca III TKK

mgr Irmina Fornalska nauczyciel języka polskiego, 
mgr Elżbieta Wiatkowska nauczyciel języka polskiego
mgr Agnieszka Chonzatko nauczyciel języka polskiego
mgr Dariusz Janik

nauczyciel wiedzy o społeczeństwie, PP, historii

mgr Halina Kania

nauczyciel historii
nauczyciel historii i społeczeństwa

wychowawca III LAKK

mgr inż. Sławomir Florczak nauczyciel języka rosyjskiego
nauczyciel przedmiotów zawodowych, wychowawca 
Dyrektor Szkoły
mgr Katarzyna Topolska nauczyciel języka angielskiego
mgr Jakub Piasecki nauczyciel języka angielskiego

mgr Sebastian Kwintal

nauczyciel języka niemieckiego
wychowawca klasy II LO
kierownik internatu

mgr Gabriela Latowska nauczyciel chemii
dr Ewa Koprowska nauczyciel biologii
wychowawca II LAKK, II TKK
mgr Halina Synowiec-Bilniewicz nauczyciel fizyki
mgr Gabriel Mazurkiewicz nauczyciel geografii
mgr Lech Zachariasz

nauczyciel wf, wychowawca internatu, 

mgr Ewa Adamczyk

nauczyciel przedmiotów zawodowych                                                                                                                      

ks. mgr Łukasz Kutera nauczyciel religii
dr Zdzisław Kosztołowicz nauczyciel matematyki, filozofii, szachy, wychowawca
mgr Daniel Woś
instruktor wyszkolenia wojskowego
Komendant Szkoły
mgr Sebastian Odelski


nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa

mgr Małgorzata Ziętkowska pedagog szkolny,