+48 41 252 45 69
+48 792 700 729

+48 510 304 430 - internat


 KADRA PEDAGOGICZNA

 

Nauczyciele Zespołu Szkół Korpusu Kadetów w roku szkolnym 2019/2020

Imię i nazwisko Stanowisko
prof. dr hab inż. Krzysztof Ludwinek konsultant naukowy
mgr Danuta Pyrek nauczyciel matematyki, dyrektor naukowy
mgr Zofia Seremet nauczyciel matematyki, wychowawca I TKK

mgr Lidia Pikulska nauczyciel języka polskiego, wychowawca I LAKK
mgr Elżbieta Wiatkowska nauczyciel języka polskiego, wychowawca III LAKK
mgr Beata Więckowska nauczyciel języka polskiego
mgr Dariusz Janik

nauczyciel wiedzy o społeczeństwie, PP, historii

mgr Halina Kania

nauczyciel historii
nauczyciel historii i społeczeństwa

nauczyciel Wiedzy o Kulturze

mgr inż. Sławomir Florczak nauczyciel języka rosyjskiego
nauczyciel przedmiotów zawodowych, wychowawca 
Dyrektor Szkoły
mgr Renata Wąsowska nauczyciel języka angielskiego
mgr Jakub Piasecki nauczyciel języka angielskiego
wychowawca klasy 
mgr Sebastian Kwintal

nauczyciel języka niemieckiego
wychowawca klasy II LO
kierownik internatu

mgr Gabriela Latowska nauczyciel chemii
dr Ewa Koprowska nauczyciel biologii
nauczyciel przedmiotów zawodowych
mgr Halina Synowiec-Bilniewicz nauczyciel fizyki
mgr Gabriel Mazurkiewicz nauczyciel geografii
mgr Lech Zachariasz

nauczyciel wf, wychowawca internatu, wychowawca IV T

mgr Ewa Adamczyk

nauczyciel przedmiotów zawodowych                                                                                                                         podstawy przedsiębiorczości

ks. mgr Łukasz Kutera nauczyciel religii
mgr Jadwiga Krupa nauczyciel przedmiotów zawodowych gastronomicznych
mgr Daniel Woś
instruktor wyszkolenia wojskowego
Komendant Szkoły
mgr Sebastian Odelski

nauczyciel wychowania fizycznego
nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa

mgr Małgorzata Ziętkowska pedagog szkolny, filozofia