+48 41 252 45 69
+48 792 700 729

+48 510 304 430 - internat


Ślubowanie Kadetów

W dniach 9-11 listopada 2018 r. kadeci wraz z kadrą pedagogiczną odbyli niezapomnianą podróż po Lwowie.
W 100-lecie odzyskania niepodległości Rzeczypospolitej oraz 100-lecie powołania Korpusu Kadetów w mieście Lwowie, nasi kadeci złożyli ślubowanie w wyjątkowym miejscu - szkole miłości ojczyzny - cmentarzu Orląt Lwowskich we Lwowie.Akt zawierzenia osobistego i Szkół Korpusu Kadetów w Suchedniowie dokonany został w Archikatedrze Lwowskiej - miejscu, w którym Król Jan Kazimierz oddał Rzeczpospolitą pod opiekę Matki Bożej, którą nazwał Królową Korony Polskiej. Po głównym ceremoniale kadeci złożyli kwiaty i zapalili znicze na grobach bohaterów poległych za Ojczyznę.
W obszernym programie było zarówno zwiedzanie Lwowa, jak i obejrzenie spektaklu opery lwowskiej, zwiedzanie Cmentarza Łyczakowskiego, ślubowanie w Szkole Miłości Ojczyzny - Cmentarzu Orląt Lwowskich. Noclegi w stanicy Polskiego Harcerstwa były formą wsparcia finansowego druhów. 11 listopada, w setną rocznicę Odzyskania Niepodległości, po mszy świętej za ojczyznę, odbywającej się w Archikatedrze Łacińskiej we Lwowie, kadra i kadeci zawierzyli siebie i Szkoły Korpusu Kadetów Najświętszej Marii Pannie Królowej Polski. Ślubowanie kadeckie odbyło się w trakcie uroczystych obchodów zorganizowanych przez lokalną społeczność polską, przy udziale Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej i przedstawicieli władz miasta Lwowa.
Przy grobach Orląt Lwowskich, na pochylony nad płytą Nieznanych Żołnierzy sztandar szkoły, kadeci ślubowali wierność najwyższym wartościom, jakimi są ojczyzna i honor. Wszyscy, licznie zgromadzeni na cmentarzu uczestnicy uroczystości entuzjastyczne przyjęli akt ślubowania, nagradzając kadetów długimi brawami, co wzruszyło wszystkich obecnych. Kadetom wzruszenie zaszkliło wzrok. Po ślubowaniu, kadeci wraz z kadrą i rodzicami złożyli kwiaty, wieńce i zapalili znicze (również w imieniu zaprzyjaźnionych szkół). Dzięki wyjątkowemu przewodnikowi panu Przemysławowi Dąbkowi, udało się jeszcze zapalić lampki pamięci przy pomniku pomordowanych profesorów lwowskich na Wzgórzach Wuleckich, oraz pomodlić się na Cmentarzu Janowskim i mogiłach w Mościskach, gdzie także leżą Polacy- bohaterowie walk o ojczyznę. Takie spojrzenie na historię, w której upamiętnieniu sami wzięli udział, było wyjątkową lekcją życia, pokory, siły i patriotyzmu dla kadetów i nie tylko dla nich.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji znajdującej się w galerii zdjęć z wyjazdu.