+48 41 252 45 69
+48 792 700 729

+48 510 304 430 - internat


PROFIL SPOŁECZNO - PRAWNY

 

Nauka w klasie o profilu społeczno - prawnym jest adresowana do młodzieży o zainteresowaniach humanistycznych, mającej zamiłowanie do nauki języka polskiego, języków obcych, historii oraz wiedzy o społeczeństwie. Zwiększona ilość godzin z tych przedmiotów umożliwia dobre przygotowanie do egzaminu maturalnego a jednocześnie otwiera uczniom drogę i możliwości podjęcia studiów wyższych.
Atuty nauki w klasie społeczno - prawnej:
 • wiedza o społeczeństwie w zakresie rozszerzonym od klasy pierwszej
 • historia w zakresie rozszerzonym od klasy pierwszej
 • język angielski w zakresie rozszerzonym od klasy drugiej
 • koła zainteresowań historycznych
 • konkursy i olimpiady prawne
 • wycieczki historyczno - poznawcze
Klasy o profilu społeczno - prawnym są chętnie wybierane przez uczniów, którzy chcieliby studiować np.:
 • prawo,
 • administrację,
 • historię
 • dziennikarstwo,
 • komunikację społeczną,
 • psychologię,
 • pedagogikę,
 • politologię,
 • socjologię,
 • kulturoznawstwo,
 • teologię,
 • bibliotekoznawstwo,
 • zarządzanie,
 • bezpieczeństwo narodowe.