+48 41 252 45 69
+48 792 700 729

+48 510 304 430 - internat


PROFIL HUMANISTYCZNY

 

Nauka w klasie o profilu humanistycznym to oferta dla uczniów zainteresowanych przedmiotami humanistycznymi i społecznymi planujących w przyszłości studia na atrakcyjnych kierunkach. Humaniści pracują w różnych zawodach jak również piastują urzędy prezydenckie, są tłumaczami czy dziennikarzami. Gruntowne przygotowanie humanistyczne jest potrzebne w każdym zawodzie, który wymaga wiedzy humanistycznej, sprawności językowej, umiejętności komunikowania się z innymi,  umiejętności pisania tekstów, czy też znajomości języków obcych. Kończąc  ten profil możesz studiować prawo, psychologię, socjologię, stosunki międzynarodowe, administrację, filologie i wiele innych kierunków uniwersyteckich.
Atuty nauki w klasie humanistycznej:
 • język polski w zakresie rozszerzonym od klasy pierwszej
 • historia w zakresie rozszerzonym od klasy pierwszej
 • język angielski w zakresie rozszerzonym od klasy drugiej
 • koła zainteresowań historycznych
 • konkursy i olimpiady humanistyczne
 • wycieczki historyczno - poznawcze
 • przygotowywanie i organizacja przedstawień muzyczno- tanecznych i spektakli teatralnych
Klasy o profilu humanistycznym są chętnie wybierane przez uczniów, którzy chcieliby studiować np.:
 • prawo,
 • administrację,
 • stosunki międzynarodowe,
 • informatykę społeczną,
 • edytorstwo,
 • europeistykę,
 • socjologię,
 • politologię,
 • polonistykę,
 • język polski,
 • historię,
 • historię sztuki,
 • pedagogikę,
 • dziennikarstwo i komunikację społeczną,
 • resocjalizację,
 • filmoznawstwo,
 • archeologię,
 • pracę socjalną.