Zarząd Fundacji

Prezes Zarządu – Sławomir Florczak
Wiceprezes Zarządu – Małgorzata Durka
Członek Zarządu – Tadeusz Rutkowski

Scroll Up