+48 41 252 45 69
+48 792 700 729


Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

 

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej zajmuje się szeroko pojętym przygotowywaniem materiałów do drukowania cyfrowego z uwzględnieniem druku 3D. Obsługuje różnego rodzaju programy graficzne przeznaczone do obróbki i projektowania grafiki wektorowej, bitmapowej, modelowania 3D oraz typowe programy do tworzenia publikacji z uwzględnieniem ebook-ów. Z dostarczonych materiałów w postaci tekstu, wykresów, fotografii, tabel wykonuje za pomocą sprzętu komputerowego obróbkę materiałów graficznych i tekstu, korektę kolorów, formatowanie tekstu i grafiki, rozmieszczenie tekstu i grafiki na arkuszu drukarskim.

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej dobiera procesy i ustala parametry drukowania cyfrowego, zajmuje się eksploatacją cyfrowych maszyn i urządzeń drukujących. Wykonuje między innymi komputerowe łamanie tekstu, koryguje kolory w plikach graficznych i dopasowuje wymiary dostarczonych materiałów w taki sposób, żeby podczas drukowania uzyskać pożądany efekt.

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej wykonuje projekty graficzne prac przeznaczonych do publikacji elektronicznej, tworzy również ebook-i z wykorzystaniem najnowszych technologii. Zajmuje się on również modelowaniem obiektów 3D przeznaczonych do druku 3D.

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej jest obecny niemal w każdej agencji reklamowej, we wszystkich firmach wydawniczych oraz drukarniach cyfrowych. Od jego umiejętności zależy bowiem ostateczny wygląd ulotek, prospektów, gazet, czasopism kolorowych, książek czy publikacji elektronicznych. Zakres wykonywanych zadań został dostosowany do oczekiwań pracodawców uwzględniając ich wskazania i propozycje.

Absolwent kierunku TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ uzyska umiejętności:

  1. przygotowania publikacji i prac graficznych do druku oraz publikacji elektronicznej;
  2. prowadzenia procesów drukowania cyfrowego;
  3. przygotowania materiałów cyfrowych do wykonania projektów graficznych;
  4. obróbki druków cyfrowych;
  5. prowadzenia procesów drukowania przestrzennego 3D;
  6. obróbki przestrzennych druków 3D.

Nauka trwa 4 lata po gimnazjum, 5 lat po szkole podstawowej. W trakcie cyklu kształcenia uczeń przystępuje do dwóch państwowych egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie:

 Każda kwalifikacja kończy się  wydaniem świadectwa o ukończeniu kwalifikacji w ramach zawodu.