Rada Fundacji

Przewodniczący Rady Fundacji – dr hab. inż. Krzysztof Ludwinek

Vice-przewodniczący Rady Fundacji – Adam Śmiarowski

Członek Rady Fundacji – dr Janina Druszcz

 

FUNDATOR

ks.płk.dr Marek Wesołowski

Scroll Up