Startup Stock Photos
Program wychowawczy liceum akademickiego korpusu kadetów w Suchedniowie

PROGRAM WYCHOWAWCZY LICEUM AKADEMICKIEGO KORPUSU KADETÓW w Suchedniowie PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO LICEUM AKADEMICKIEGO KORPUSU KADETÓW w Suchedniowie 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (uchwalona dnia 2 kwietnia 1997 r.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. Z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) 3. Rozporządzenie […]

Scroll Up