ŚWIETNE WYNIKI KADETÓW 2017

Z prawdziwą satysfakcją informujemy, że tegoroczni absolwenci wynikami potwierdzili wytrwałą pracę w LAKK. Do matury przystąpiło 100% abiturientów. Maturę zdało 100% abiturientów. Przyjęci na studia dzienne – techniczne – 100% absolwentów. Gratulujemy kadetom – studentom oraz ich mistrzom. Liczymy na dalszą współpracę i krzewienie kadeckiej tradycji!

Startup Stock Photos
Program wychowawczy liceum akademickiego korpusu kadetów w Suchedniowie

PROGRAM WYCHOWAWCZY LICEUM AKADEMICKIEGO KORPUSU KADETÓW w Suchedniowie PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO LICEUM AKADEMICKIEGO KORPUSU KADETÓW w Suchedniowie 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (uchwalona dnia 2 kwietnia 1997 r.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. Z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) 3. Rozporządzenie […]

STRZELANIE O TYTUŁ KRÓLA BRACTWA KURKOWEGO w TARNOWIE

23 maja 2015 roku w sobotę na strzelnicy kół łowieckich w miejscowości Fiuk k/Żabna odbyło się strzelanie o tytuł Króla Kurkowego Bractwa Kurkowego w Tarnowie. Najlepszym młodym strzelcem okazał się kadet Marcin Nartanowicz z klasy I , zdobywając tytuł Młodzieżowego Króla Kurkowego. Uczeń otrzymał małą tarczę z kurem i puchar ufundowany przez dyrektora Izby Rzemieślniczej […]

Scroll Up