Światełko dla Cmentarza Orląt Lwowskich

Po raz pierwszy od 1939 roku na Cmentarzu Orląt Lwowskich znicze, wieńce i wiązanki złożyli młodzi kadeci Korpusu Kadetów. Kadeci Suchedniowscy noszą takie same mundury jak Korpus Kadetów Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego we Lwowie (do 1939r.).

Dumni z niesionej tradycji KK1 nasi kadeci złożyli podziękowania Orlętom lwowskim za heroizm, odwagę i złożoną najwyższą ofiarę w imieniu nauczycieli i uczniów:

  1. Prywatnego Gimnazjum w Skarżysku – Kamiennej,
  2. GP i SP w Łącznej,
  3. GP i SP we Wzdole Rządowym,
  4. GP i SP w Bliżynie,
  5. GP i SP w Suchedniowie,
  6. ZS i. H. Sienkiewicza  w Suchedniowie
  7. Szkół Korpusu Kadetów w Suchedniowie.

Wchodzimy w obchody 100 rocznicy odzyskania niepodległości naszej Ojczyzny oraz powstania Korpusu Kadetów dumni z naszych kolegów kadetów, którzy na początku trafiali do korpusu z frontu, a później z korpusu na front.

Obecnie cała społeczność Korpusu Kadetów otaczając wdzięcznością za pokój, niepodległość wszystkich bohaterów naszej Ojczyzny kształtuje swoje charaktery opierając się na  tym samym haśle: BÓG, HONOR, OJCZYZNA.

 

 

Scroll Up