Porozumienie

POROZUMIENIE

zawarte w dniu 9 czerwca 2017 roku w Suchedniowie

pomiędzy

SZKOŁAMI KORPUSU KADETÓW (LICEUM AKADEMICKIE KORPUSU KADETÓW I TECHNIKUM KORPUSU KADETÓW) w Suchedniowie 

a

ZWIĄZKIEM STRZELECKIM „STRZELEC”

§1

 

Strony porozumienia pozytywnie oceniają dotychczasową współpracę w zakresie patriotycznego wychowania młodzieży i współdziałania w kształtowaniu postaw obywatelskich. Mając na celu:

– rozszerzenie wspólnej działalności na rzecz budowania jedności Polaków,

– kształtowania postaw jedności, ofiarności, współczucia i wzajemnej pomocy,

– budowania pozytywnego wizerunku lokalnej społeczności, jako otwartej na przyjęcie do siebie, otoczenie opieką ofiar prześladowań za polskość i wiarę,

– wynagrodzenia – w duchu chrześcijańskiego przebaczenia oprawcom – za wynaradawianie, prześladowanie, krzywdy uczynione z nienawiści do Polaków,

– zapewnienia bezpiecznego schronienia wygnańcom i ich potomkom na ich rodzinnej ziemi,

– skierowania do wszystkich wygnańców słów za Wielkim Rodakiem – Janem Pawłem II – to jest Wasza Matka ta Ojczyzna, Wy jesteście naszymi braćmi,

– sprowadzenie do Ojczyzny rodziny symbolicznego – niedoszłego „kadeta”, który nie zdążył, nie mógł dołączyć do gen. Andersa,

 

strony deklarują wspólne działania, aby – razem ze społecznością Suchedniowa i całej Polski – pomóc w powrocie do Ojczyzny i osiedleniu się w naszym mieście rodzinie polskiej z terenów byłego sowieckiego imperium.

§2

 

Strony wspólnie zapewnią – na okres 5 lat – ww. rodzinie zamieszkanie na terenie miasta i gminy Suchedniów.

§3

 

Szkoły Korpusu Kadetów zapewnią możliwość bezpłatnej edukacji młodzieży z w.w. rodziny na poziomie przez siebie oferowanym. Dodatkowo otoczą opieką wsparcia wychowawczego uczniom, nauki języka polskiego oraz niezbędnego wsparcia edukacyjnego rodzinie oraz w miarę możliwości pomocą w zatrudnieniu.

§4

 

Związek Strzelecki „Strzelec” otoczy opieką wolontariatu, wsparciem w przystosowaniu społecznym, szkoleniami z umiejętności ratowniczo-obronnych i poznaniu otoczenia rodziny.

§5

 

Strony oświadczają, że będą zawsze otwarte na każdą osobę fizyczną i prawną chcącą włączyć się w podjętą inicjatywę oraz, że w przypadku pojawienia się możliwości dołożą wszelkich starań, aby rozszerzyć działania na dodatkowe rodziny będące w podobnych warunkach. Wszelkimi zdobytymi doświadczeniami strony chętnie będą dzielić się zarówno między sobą, jak i deklarują otwartość na rzecz innych organizacji i osób fizycznych.

§6

 

Wszelkie finansowe rozliczenia realizowane będą poprzez wydzielone konto Fundacji prowadzącej Szkoły KK.

§7

 

Porozumienie sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Scroll Up